Tờ khai y tế/Vietnam Health Declaration

  THÔNG BÁO KHẨN

  Theo yêu cầu của Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia – Bộ Y tế.

  Bắt đầu từ 00:00 ngày 01/01/2024 Hệ thống Tờ khai y tế sẽ tạm dừng hoạt động.

  Mọi thắc mắc xin liên hệ Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia.

  Xin cảm ơn!

  Video hướng dẫn Khai báo y tế nhập cảnh

  Hướng dẫn Khai y tế nhập cảnh – Vietnam Health Declaration.

  Hướng dẫn Khai y tế nhập cảnh – Vietnam Health Declaration.

  Video hướng dẫn Khai báo y tế nội địa

  Hướng dẫn khai báo y tế nội địa – Vietnam Health Declaration.

  Hướng dẫn khai báo y tế nội địa – Vietnam Health Declaration.

  Video hướng dẫn Khai báo y tế tại điểm kiểm soát dịch

  Hướng dẫn Khai báo y tế tại điểm kiểm soát dịch – Vietnam Health Declaration.

  Hướng dẫn Khai báo y tế tại điểm kiểm soát dịch – Vietnam Health Declaration.

  Tờ Khai Y Tế Vietnam Health Declaration app. False Declaration is violation of Vietnamese Law and may be criminalized.

  Tính năng chính:

  • Khai y tế nhập cảnh tại sân bay, cửa khẩu.
  • Khai y tế di chuyển nội địa.
  • Xem lại các tờ khai y tế đã tạo.
  • Quét mã QRCode.